Lord Ganesha

Lord Ganesha

Wednesday, 5 April 2017

Sri Yamuna Sahasranama Sthothram – Garga Samhitha – Lyrics and meanings 121 – 130|| Jai Sriman Narayana ||
I shall meditate upon Goddess Yamuna who was born in the illustrious clan of Kushavartha, she dwells in the middle of  Dhruvamandala, she represents the sacred lands Kashi, Shivapuri, Shesha, Vindhya, Varanasi,  Avanthika,  Devapuri/abode of Indhra, and Ujjayini,  she has supreme radiance/ Projjvala, she is Shivaa who is consort of Lord Shiva, she conquered the sacred lands on Earth, she is Dhvaravathi, and Dhvarakama,  she is born in the clan of Kusha, she represents Kushasthali, Mahapuri, Sapthapuri/ Ayodhya, Mathura, Kashi, Kanchi, Avanthika, Puri and Dvaraka, she dwells in the land of Nandhigrama and Shambalagrama/mythical kingdom, she symbolizes virtues, she represents illustrious clan, she is the protector of cows/Gopalini, she is Kshipra/sacred river, she represents pathways to Harimandhira, she represents sacrificial grass, she represents Hasthipuri, she dwells in Shakraprastha, she represents pomegranate tree and rose apple tree, she is Saindhavi, she represents all sacred rivers and she is originated from water, she dwells in the cluster of lotus flowers, she represents Naimisha and small unit of time, she is Kali and Hymavathi as well, she is supreme ascetic, she represents Shukarakshethra, and Shvethavaraha,  she represents all sacred rivers, she is embodied as sacred water body, she brings fame to all the sacred rivers, she destroys all kinds of sins and provides richness, she augments the splendor of the worshiper and liberates from repeated births, she dwells in the sacred land of cowherds and woods of creepers, cluster of blossoms, she is eminent and most celebrated, she is the provider of abundance of meritorious rewards, she symbolizes  epitome of beauty, she is beyond all sacred rivers and she is supreme Goddess of all sacred rivers, she symbolizes wealth and opulence, she is the provider of affluence, she dwells in the supreme abode of wealth and she is the consort of Lord of wealth/Vishnu, she represents  auspiciousness and wealth and she is the provider of richness to her worshiper, she has beautiful eyes and attractive limbs, she symbolizes supreme bliss, she is Ganeshvari/commander of Ganas who has supreme effulgence.


Kushavarthamayi  Dhrauvya DhruvamandalaMadhyaga | Kashi  Shivapuri  Shesha Vindhya  Varanasi Shiva ||

Avanthika  Devapuri  Projjvala Ujjayini  Jitha | Dhvaravathi  Dhvarakama  Kushabhootha  Kushathali ||

Mahapuri  Sapthapuri  Nandhigrama  Sthalasthitha | Shasthragrama Shiladhithya  Shambalagrama  Madhyaga ||

Vamsha Gopalini Kshipra  Harimandiravarthini |Barhishmathi  Hasthipuri  Shakraprasthanivasini ||

Dhaimi Saindhavi Jambhu: Paushkari  Pushkaraprasoo: |Uthpalavarthagamana  Naimishi  Nimishavritha ||

Kurujangalabhu: Kali Haimavathi Arbudha Budha | ShukaraKshethravidhitha  Shvethavaraha Dharitha ||

Sarva Theerthamayi Theertha Theerthanam Keerthikarini | Harini Sarvadhoshanam  Dhayini Sarvasampadham ||

Vardhini  Thejasam Sakshadh Garbhavasa Nikrinthani | Golokadhamadhanini Nikunjja Nijamanjjari ||

Sarvoththama  Sarvapunya  Sarvasaundharya  Shrinkala | Sarva Theerthoparigatha Sarva Theerthadhidevatha ||


Shreedha  Shreesha  Shreenivasa  Shreenidhi  Shreevibhavana | Svaksha  Svanga  Shathanandha  Nanadha  Jyothir Ganeshvari ||


|| Jai Sriman Narayana ||